รหัสไปรษณีย์ ตำบลฝายกวาง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลฝายกวาง จังหวัดพะเยา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
56110ฝายกวางอำเภอเชียงคำ