รหัสไปรษณีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
58000จองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58000ห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58000ผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58000ปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58000หมอกจำแป่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58000ห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58000ห้วยปูลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
58110บ้านกาศอำเภอแม่สะเรียง
58110แม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียง
58110แม่คงอำเภอแม่สะเรียง
58110แม่เหาะอำเภอแม่สะเรียง
58110แม่ยวมอำเภอแม่สะเรียง
58110เสาหินอำเภอแม่สะเรียง
58110ป่าแป๋อำเภอแม่สะเรียง
58110สบเมยอำเภอสบเมย
58110แม่คะตวนอำเภอสบเมย
58110กองก๋อยอำเภอสบเมย
58110แม่สวดอำเภอสบเมย
58110ป่าโปงอำเภอสบเมย
58110แม่สามแลบอำเภอสบเมย
58120แม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อย
58120แม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อย
58120ท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อย
58120แม่โถอำเภอแม่ลาน้อย
58120ห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อย
58120แม่นาจางอำเภอแม่ลาน้อย
58120สันติคีรีอำเภอแม่ลาน้อย
58120ขุนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อย
58130เวียงใต้อำเภอปาย
58130เวียงเหนืออำเภอปาย
58130แม่นาเติงอำเภอปาย
58130แม่ฮี้อำเภอปาย
58130ทุ่งยาวอำเภอปาย
58130เมืองแปงอำเภอปาย
58130โป่งสาอำเภอปาย
58140ขุนยวมอำเภอขุนยวม
58140แม่เงาอำเภอขุนยวม
58140เมืองปอนอำเภอขุนยวม
58140แม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวม
58140แม่กิ๊อำเภอขุนยวม
58140แม่อูคออำเภอขุนยวม
58150สบป่องอำเภอปางมะผ้า
58150ปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้า
58150ถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้า
58150นาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้า