รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
76000ท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000คลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000บางจานอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000นาพันสามอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000ธงชัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000บ้านกุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000หนองโสนอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000ไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000เวียงคอยอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000บางจากอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000บ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรี
76000ต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000ช่องสะแกอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000นาวุ้งอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000สำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000โพพระอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000หัวสะพานอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000ต้นมะพร้าวอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000วังตะโกอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000โพไร่หวานอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000ดอนยางอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000หนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรี
76000หนองพลับอำเภอเมืองเพชรบุรี
76100หาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองเพชรบุรี
76100แหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลม
76110บ้านแหลมอำเภอบ้านแหลม
76110บางขุนไทรอำเภอบ้านแหลม
76110ปากทะเลอำเภอบ้านแหลม
76110บางแก้วอำเภอบ้านแหลม
76110บางตะบูนอำเภอบ้านแหลม
76110บางตะบูนออกอำเภอบ้านแหลม
76110บางครกอำเภอบ้านแหลม
76110ท่าแร้งอำเภอบ้านแหลม
76110ท่าแร้งออกอำเภอบ้านแหลม
76120ชะอำอำเภอชะอำ
76120บางเก่าอำเภอชะอำ
76120นายางอำเภอชะอำ
76120เขาใหญ่อำเภอชะอำ
76120หนองศาลาอำเภอชะอำ
76120ห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ
76120ไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำ
76120สามพระยาอำเภอชะอำ
76120ดอนขุนห้วยอำเภอชะอำ
76130ท่ายางอำเภอท่ายาง
76130ท่าคอยอำเภอท่ายาง
76130ยางหย่องอำเภอท่ายาง
76130หนองจอกอำเภอท่ายาง
76130มาบปลาเค้าอำเภอท่ายาง
76130ท่าไม้รวกอำเภอท่ายาง
76130วังไคร้อำเภอท่ายาง
76130กลัดหลวงอำเภอท่ายาง
76130ปึกเตียนอำเภอท่ายาง
76130เขากระปุกอำเภอท่ายาง
76130ท่าแลงอำเภอท่ายาง
76130บ้านในดงอำเภอท่ายาง
76140เขาย้อยอำเภอเขาย้อย
76140สระพังอำเภอเขาย้อย
76140บางเค็มอำเภอเขาย้อย
76140ทับคางอำเภอเขาย้อย
76140หนองปลาไหลอำเภอเขาย้อย
76140หนองปรงอำเภอเขาย้อย
76140หนองชุมพลอำเภอเขาย้อย
76140ห้วยโรงอำเภอเขาย้อย
76140ห้วยท่าช้างอำเภอเขาย้อย
76140หนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อย
76150บ้านลาดอำเภอบ้านลาด
76150บ้านหาดอำเภอบ้านลาด
76150บ้านทานอำเภอบ้านลาด
76150ตำหรุอำเภอบ้านลาด
76150สมอพลืออำเภอบ้านลาด
76150ไร่มะขามอำเภอบ้านลาด
76150ท่าเสนอำเภอบ้านลาด
76150หนองกระเจ็ดอำเภอบ้านลาด
76150หนองกะปุอำเภอบ้านลาด
76150ลาดโพธิ์อำเภอบ้านลาด
76150สะพานไกรอำเภอบ้านลาด
76150ไร่โคกอำเภอบ้านลาด
76150โรงเข้อำเภอบ้านลาด
76150ไร่สะท้อนอำเภอบ้านลาด
76150ห้วยข้องอำเภอบ้านลาด
76150ท่าช้างอำเภอบ้านลาด
76150ถ้ำรงค์อำเภอบ้านลาด
76150ห้วยลึกอำเภอบ้านลาด
76160หนองหญ้าปล้องอำเภอหนองหญ้าปล้อง
76160ยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองหญ้าปล้อง
76160ยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองหญ้าปล้อง
76160ท่าตะคร้ออำเภอหนองหญ้าปล้อง
76170แก่งกระจานอำเภอแก่งกระจาน
76170สองพี่น้องอำเภอแก่งกระจาน
76170วังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
76170ป่าเด็งอำเภอแก่งกระจาน
76170พุสวรรค์อำเภอแก่งกระจาน
76170ห้วยแม่เพรียงอำเภอแก่งกระจาน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดเพชรบุรี


รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ภาคตะวันตก