รหัสไปรษณีย์ จังหวัดราชบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดราชบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
70000หน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี
70000เจดีย์หักอำเภอเมืองราชบุรี
70000ดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรี
70000หนองกลางนาอำเภอเมืองราชบุรี
70000ห้วยไผ่อำเภอเมืองราชบุรี
70000คุ้งน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรี
70000คุ้งกระถินอำเภอเมืองราชบุรี
70000อ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี
70000โคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรี
70000สามเรือนอำเภอเมืองราชบุรี
70000พิกุลทองอำเภอเมืองราชบุรี
70000น้ำพุอำเภอเมืองราชบุรี
70000ดอนแร่อำเภอเมืองราชบุรี
70000หินกองอำเภอเมืองราชบุรี
70000เขาแร้งอำเภอเมืองราชบุรี
70000เกาะพลับพลาอำเภอเมืองราชบุรี
70000หลุมดินอำเภอเมืองราชบุรี
70000บางป่าอำเภอเมืองราชบุรี
70000พงสวายอำเภอเมืองราชบุรี
70000คูบัวอำเภอเมืองราชบุรี
70000ท่าราบอำเภอเมืองราชบุรี
70000บ้านไร่อำเภอเมืองราชบุรี
70110บ้านโป่งอำเภอบ้านโป่ง
70110ท่าผาอำเภอบ้านโป่ง
70110ปากแรตอำเภอบ้านโป่ง
70110หนองกบอำเภอบ้านโป่ง
70110หนองอ้ออำเภอบ้านโป่ง
70110ดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่ง
70110สวนกล้วยอำเภอบ้านโป่ง
70110นครชุมน์อำเภอบ้านโป่ง
70110บ้านม่วงอำเภอบ้านโป่ง
70110คุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่ง
70110หนองปลาหมออำเภอบ้านโป่ง
70110เขาขลุงอำเภอบ้านโป่ง
70110เบิกไพรอำเภอบ้านโป่ง
70110ลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่ง
70120โพธารามอำเภอโพธาราม
70120ดอนกระเบื้องอำเภอโพธาราม
70120หนองโพอำเภอโพธาราม
70120บ้านเลือกอำเภอโพธาราม
70120คลองตาคตอำเภอโพธาราม
70120บ้านฆ้องอำเภอโพธาราม
70120บ้านสิงห์อำเภอโพธาราม
70120ดอนทรายอำเภอโพธาราม
70120เจ็ดเสมียนอำเภอโพธาราม
70120คลองข่อยอำเภอโพธาราม
70120ชำแระอำเภอโพธาราม
70120สร้อยฟ้าอำเภอโพธาราม
70120ท่าชุมพลอำเภอโพธาราม
70120บางโตนดอำเภอโพธาราม
70120เตาปูนอำเภอโพธาราม
70120นางแก้วอำเภอโพธาราม
70120ธรรมเสนอำเภอโพธาราม
70120เขาชะงุ้มอำเภอโพธาราม
70120หนองกวางอำเภอโพธาราม
70130ดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวก
70130ศรีสุราษฎร์อำเภอดำเนินสะดวก
70130ตาหลวงอำเภอดำเนินสะดวก
70130ดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวก
70130ดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวก
70130บ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวก
70130แพงพวยอำเภอดำเนินสะดวก
70130สี่หมื่นอำเภอดำเนินสะดวก
70130ท่านัดอำเภอดำเนินสะดวก
70130ขุนพิทักษ์อำเภอดำเนินสะดวก
70130ดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวก
70140ทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ
70140วังมะนาวอำเภอปากท่อ
70140ดอนทรายอำเภอปากท่อ
70140หนองกระทุ่มอำเภอปากท่อ
70140ปากท่ออำเภอปากท่อ
70140ป่าไก่อำเภอปากท่อ
70140วัดยางงามอำเภอปากท่อ
70140อ่างหินอำเภอปากท่อ
70140บ่อกระดานอำเภอปากท่อ
70140ยางหักอำเภอปากท่อ
70140วันดาวอำเภอปากท่อ
70140ห้วยยางโทนอำเภอปากท่อ
70150จอมบึงอำเภอจอมบึง
70150ปากช่องอำเภอจอมบึง
70150เบิกไพรอำเภอจอมบึง
70150ด่านทับตะโกอำเภอจอมบึง
70150แก้มอ้นอำเภอจอมบึง
70150รางบัวอำเภอจอมบึง
70160บางแพอำเภอบางแพ
70160วังเย็นอำเภอบางแพ
70160หัวโพอำเภอบางแพ
70160วัดแก้วอำเภอบางแพ
70160ดอนใหญ่อำเภอบางแพ
70160ดอนคาอำเภอบางแพ
70160โพหักอำเภอบางแพ
70170เกาะศาลพระอำเภอวัดเพลง
70170จอมประทัดอำเภอวัดเพลง
70170วัดเพลงอำเภอวัดเพลง
70180สวนผึ้งอำเภอสวนผึ้ง
70180ป่าหวายอำเภอสวนผึ้ง
70180ท่าเคยอำเภอสวนผึ้ง
70180ตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง
70180บ้านคาอำเภอบ้านคา
70180บ้านบึงอำเภอบ้านคา
70180หนองพันจันทร์อำเภอบ้านคา
70190กรับใหญ่อำเภอบ้านโป่ง
70210ประสาทสิทธิ์อำเภอดำเนินสะดวก
70210บัวงามอำเภอดำเนินสะดวก

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดราชบุรี


รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ภาคตะวันตก