รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาญจนบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
70190สนามแย้อำเภอท่ามะกา
71000บ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000บ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000ปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000ท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000แก่งเสี้ยนอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000หนองหญ้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000เกาะสำโรงอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000บ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000วังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71000ท่าล้ออำเภอท่าม่วง
71110ท่าม่วงอำเภอท่าม่วง
71110วังขนายอำเภอท่าม่วง
71110วังศาลาอำเภอท่าม่วง
71110หนองขาวอำเภอท่าม่วง
71110ทุ่งทองอำเภอท่าม่วง
71110เขาน้อยอำเภอท่าม่วง
71110ม่วงชุมอำเภอท่าม่วง
71110บ้านใหม่อำเภอท่าม่วง
71110พังตรุอำเภอท่าม่วง
71110รางสาลี่อำเภอท่าม่วง
71110หนองตากยาอำเภอท่าม่วง
71120พงตึกอำเภอท่ามะกา
71120ยางม่วงอำเภอท่ามะกา
71120ท่าไม้อำเภอท่ามะกา
71120ท่ามะกาอำเภอท่ามะกา
71120โคกตะบองอำเภอท่ามะกา
71120ดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกา
71120เขาสามสิบหาบอำเภอท่ามะกา
71120หวายเหนียวอำเภอท่ามะกา
71120ท่าเสาอำเภอท่ามะกา
71130ดอนชะเอมอำเภอท่ามะกา
71130ตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกา
71130ท่าเรืออำเภอท่ามะกา
71130อุโลกสี่หมื่นอำเภอท่ามะกา
71130พระแท่นอำเภอท่ามะกา
71130แสนตออำเภอท่ามะกา
71130หนองลานอำเภอท่ามะกา
71130ท่าตะคร้ออำเภอท่าม่วง
71140พนมทวนอำเภอพนมทวน
71140หนองโรงอำเภอพนมทวน
71140ทุ่งสมออำเภอพนมทวน
71140ดอนเจดีย์อำเภอพนมทวน
71140พังตรุอำเภอพนมทวน
71140หนองสาหร่ายอำเภอพนมทวน
71140ดอนตาเพชรอำเภอพนมทวน
71150ลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยค
71150ท่าเสาอำเภอไทรโยค
71150สิงห์อำเภอไทรโยค
71150ไทรโยคอำเภอไทรโยค
71150วังกระแจะอำเภอไทรโยค
71150ศรีมงคลอำเภอไทรโยค
71150บ้องตี้อำเภอไทรโยค
71160บ่อพลอยอำเภอบ่อพลอย
71160หนองกุ่มอำเภอบ่อพลอย
71160หลุมรังอำเภอบ่อพลอย
71160ช่องด่านอำเภอบ่อพลอย
71170รางหวายอำเภอพนมทวน
71170ห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจา
71170วังไผ่อำเภอห้วยกระเจา
71170ดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจา
71170สระลงเรืออำเภอห้วยกระเจา
71180ชะแลอำเภอทองผาภูมิ
71180ห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิ
71180สหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิ
71180ท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ
71180ปิล๊อกอำเภอทองผาภูมิ
71180หินดาดอำเภอทองผาภูมิ
71180ลิ่นถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
71190หนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71190ลาดหญ้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71190วังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71190ช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรี
71210เลาขวัญอำเภอเลาขวัญ
71210หนองโสนอำเภอเลาขวัญ
71210หนองประดู่อำเภอเลาขวัญ
71210หนองปลิงอำเภอเลาขวัญ
71210หนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญ
71210ทุ่งกระบ่ำอำเภอเลาขวัญ
71210หนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญ
71220หนองปรืออำเภอหนองปรือ
71220หนองปลาไหลอำเภอหนองปรือ
71220สมเด็จเจริญอำเภอหนองปรือ
71220หนองรีอำเภอบ่อพลอย
71220หนองกร่างอำเภอบ่อพลอย
71220เขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์
71240หนองลูอำเภอสังขละบุรี
71240ปรังเผลอำเภอสังขละบุรี
71240ไล่โว่อำเภอสังขละบุรี
71250นาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์
71250ด่านแม่แฉลบอำเภอศรีสวัสดิ์
71250หนองเป็ดอำเภอศรีสวัสดิ์
71250ท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์
71250แม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์
71260ด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ย
71260กลอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
71260จรเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ย
71260หนองไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ย

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดกาญจนบุรี


รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ภาคตะวันตก