รหัสไปรษณีย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
77000ประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
77000เกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
77000คลองวาฬอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
77000ห้วยทรายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
77110หัวหินอำเภอหัวหิน
77110หนองแกอำเภอหัวหิน
77110หินเหล็กไฟอำเภอหัวหิน
77110หนองพลับอำเภอหัวหิน
77110ทับใต้อำเภอหัวหิน
77110ห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน
77110บึงนครอำเภอหัวหิน
77120ปราณบุรีอำเภอปราณบุรี
77120เขาน้อยอำเภอปราณบุรี
77120หนองตาแต้มอำเภอปราณบุรี
77120วังก์พงอำเภอปราณบุรี
77120เขาจ้าวอำเภอปราณบุรี
77120สามร้อยยอดอำเภอสามร้อยยอด
77130ทับสะแกอำเภอทับสะแก
77130อ่างทองอำเภอทับสะแก
77130นาหูกวางอำเภอทับสะแก
77130เขาล้านอำเภอทับสะแก
77130ห้วยยางอำเภอทับสะแก
77130แสงอรุณอำเภอทับสะแก
77140กำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพาน
77140พงศ์ประศาสน์อำเภอบางสะพาน
77140แม่รำพึงอำเภอบางสะพาน
77150กุยบุรีอำเภอกุยบุรี
77150กุยเหนืออำเภอกุยบุรี
77150เขาแดงอำเภอกุยบุรี
77150ดอนยายหนูอำเภอกุยบุรี
77150สามกระทายอำเภอกุยบุรี
77150หาดขามอำเภอกุยบุรี
77170ปากแพรกอำเภอบางสะพานน้อย
77170บางสะพานอำเภอบางสะพานน้อย
77170ทรายทองอำเภอบางสะพานน้อย
77170ช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อย
77170ไชยราชอำเภอบางสะพานน้อย
77180ศิลาลอยอำเภอสามร้อยยอด
77180ไร่เก่าอำเภอสามร้อยยอด
77180ศาลาลัยอำเภอสามร้อยยอด
77180ไร่ใหม่อำเภอสามร้อยยอด
77190ธงชัยอำเภอบางสะพาน
77190ชัยเกษมอำเภอบางสะพาน
77210อ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
77210บ่อนอกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
77220ปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรี
77230ร่อนทองอำเภอบางสะพาน
77230ทองมงคลอำเภอบางสะพาน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ภาคตะวันตก