รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตาก

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตาก ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
63000ระแหงอำเภอเมืองตาก
63000หนองหลวงอำเภอเมืองตาก
63000เชียงเงินอำเภอเมืองตาก
63000หัวเดียดอำเภอเมืองตาก
63000หนองบัวเหนืออำเภอเมืองตาก
63000ไม้งามอำเภอเมืองตาก
63000โป่งแดงอำเภอเมืองตาก
63000น้ำรึมอำเภอเมืองตาก
63000วังหินอำเภอเมืองตาก
63000แม่ท้ออำเภอเมืองตาก
63000ป่ามะม่วงอำเภอเมืองตาก
63000หนองบัวใต้อำเภอเมืองตาก
63000วังประจบอำเภอเมืองตาก
63000ตลุกกลางทุ่งอำเภอเมืองตาก
63110แม่สอดอำเภอแม่สอด
63110แม่กุอำเภอแม่สอด
63110พะวออำเภอแม่สอด
63110แม่ตาวอำเภอแม่สอด
63110แม่กาษาอำเภอแม่สอด
63110ท่าสายลวดอำเภอแม่สอด
63110แม่ปะอำเภอแม่สอด
63110มหาวันอำเภอแม่สอด
63110ด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอด
63110พระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอด
63120ตากออกอำเภอบ้านตาก
63120สมอโคนอำเภอบ้านตาก
63120แม่สลิดอำเภอบ้านตาก
63120ตากตกอำเภอบ้านตาก
63120เกาะตะเภาอำเภอบ้านตาก
63120ทุ่งกระเชาะอำเภอบ้านตาก
63120ท้องฟ้าอำเภอบ้านตาก
63130สามเงาอำเภอสามเงา
63130วังหมันอำเภอสามเงา
63130ยกกระบัตรอำเภอสามเงา
63130ย่านรีอำเภอสามเงา
63130บ้านนาอำเภอสามเงา
63130วังจันทร์อำเภอสามเงา
63140แม่ระมาดอำเภอแม่ระมาด
63140แม่จะเราอำเภอแม่ระมาด
63140ขะเนจื้ออำเภอแม่ระมาด
63140แม่ตื่นอำเภอแม่ระมาด
63140สามหมื่นอำเภอแม่ระมาด
63140พระธาตุอำเภอแม่ระมาด
63150ท่าสองยางอำเภอท่าสองยาง
63150แม่ต้านอำเภอท่าสองยาง
63150แม่สองอำเภอท่าสองยาง
63150แม่หละอำเภอท่าสองยาง
63150แม่วะหลวงอำเภอท่าสองยาง
63150แม่อุสุอำเภอท่าสองยาง
63160พบพระอำเภอพบพระ
63160ช่องแคบอำเภอพบพระ
63160คีรีราษฎร์อำเภอพบพระ
63160วาเล่ย์อำเภอพบพระ
63160รวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระ
63170อุ้มผางอำเภออุ้มผาง
63170หนองหลวงอำเภออุ้มผาง
63170โมโกรอำเภออุ้มผาง
63170แม่จันอำเภออุ้มผาง
63170แม่ละมุ้งอำเภออุ้มผาง
63170แม่กลองอำเภออุ้มผาง
63180เชียงทองอำเภอวังเจ้า
63180นาโบสถ์อำเภอวังเจ้า
63180ประดางอำเภอวังเจ้า

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดตาก


รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ภาคตะวันตก