รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสระแก้ว

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสระแก้ว ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
27000สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้ว
27000บ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้ว
27000ศาลาลำดวนอำเภอเมืองสระแก้ว
27000โคกปี่ฆ้องอำเภอเมืองสระแก้ว
27000ท่าแยกอำเภอเมืองสระแก้ว
27000ท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว
27000สระขวัญอำเภอเมืองสระแก้ว
27000หนองบอนอำเภอเมืองสระแก้ว
27000เขาฉกรรจ์อำเภอเขาฉกรรจ์
27000หนองหว้าอำเภอเขาฉกรรจ์
27000พระเพลิงอำเภอเขาฉกรรจ์
27000เขาสามสิบอำเภอเขาฉกรรจ์
27120อรัญประเทศอำเภออรัญประเทศ
27120เมืองไผ่อำเภออรัญประเทศ
27120หันทรายอำเภออรัญประเทศ
27120คลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศ
27120ท่าข้ามอำเภออรัญประเทศ
27120ป่าไร่อำเภออรัญประเทศ
27120ทับพริกอำเภออรัญประเทศ
27120บ้านใหม่หนองไทรอำเภออรัญประเทศ
27120ผ่านศึกอำเภออรัญประเทศ
27120หนองสังข์อำเภออรัญประเทศ
27120คลองทับจันทร์อำเภออรัญประเทศ
27120ฟากห้วยอำเภออรัญประเทศ
27120บ้านด่านอำเภออรัญประเทศ
27120โคกสูงอำเภอโคกสูง
27120หนองม่วงอำเภอโคกสูง
27120หนองแวงอำเภอโคกสูง
27120โนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูง
27160วัฒนานครอำเภอวัฒนานคร
27160ท่าเกวียนอำเภอวัฒนานคร
27160ผักขะอำเภอวัฒนานคร
27160โนนหมากเค็งอำเภอวัฒนานคร
27160หนองน้ำใสอำเภอวัฒนานคร
27160ช่องกุ่มอำเภอวัฒนานคร
27160หนองแวงอำเภอวัฒนานคร
27160แซร์อออำเภอวัฒนานคร
27160หนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานคร
27160หนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานคร
27160ห้วยโจดอำเภอวัฒนานคร
27180ตาพระยาอำเภอตาพระยา
27180ทัพเสด็จอำเภอตาพระยา
27180ทัพราชอำเภอตาพระยา
27180ทัพไทยอำเภอตาพระยา
27180โคคลานอำเภอตาพระยา
27210วังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็น
27210ตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็น
27210คลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็น
27210ทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็น
27250วังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์
27250วังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์
27250วังทองอำเภอวังสมบูรณ์
27260คลองหาดอำเภอคลองหาด
27260ไทยอุดมอำเภอคลองหาด
27260ซับมะกรูดอำเภอคลองหาด
27260ไทรเดี่ยวอำเภอคลองหาด
27260คลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาด
27260เบญจขรอำเภอคลองหาด
27260ไทรทองอำเภอคลองหาด

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดสระแก้ว