รหัสไปรษณีย์ จังหวัดจันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดจันทบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
22000ตลาดอำเภอเมืองจันทบุรี
22000วัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรี
22000คลองนารายณ์อำเภอเมืองจันทบุรี
22000เกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรี
22000คมบางอำเภอเมืองจันทบุรี
22000ท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี
22000จันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรี
22000บางกะจะอำเภอเมืองจันทบุรี
22000แสลงอำเภอเมืองจันทบุรี
22000หนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรี
22000พลับพลาอำเภอเมืองจันทบุรี
22110ขลุงอำเภอขลุง
22110บ่ออำเภอขลุง
22110เกวียนหักอำเภอขลุง
22110ตะปอนอำเภอขลุง
22110บางชันอำเภอขลุง
22110วันยาวอำเภอขลุง
22110ซึ้งอำเภอขลุง
22110มาบไพอำเภอขลุง
22110วังสรรพรสอำเภอขลุง
22110ตรอกนองอำเภอขลุง
22110ตกพรมอำเภอขลุง
22120ท่าใหม่อำเภอท่าใหม่
22120ยายร้าอำเภอท่าใหม่
22120สีพยาอำเภอท่าใหม่
22120บ่อพุอำเภอท่าใหม่
22120พลอยแหวนอำเภอท่าใหม่
22120เขาวัวอำเภอท่าใหม่
22120เขาบายศรีอำเภอท่าใหม่
22120สองพี่น้องอำเภอท่าใหม่
22120ตะกาดเง้าอำเภอท่าใหม่
22120คลองขุดอำเภอท่าใหม่
22120บางกะไชยอำเภอแหลมสิงห์
22130ปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์
22130เกาะเปริดอำเภอแหลมสิงห์
22130หนองชิ่มอำเภอแหลมสิงห์
22140ทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อน
22140โป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อน
22140หนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อน
22140เทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อน
22140คลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อน
22150บ่อเวฬุอำเภอขลุง
22150มะขามอำเภอมะขาม
22150ท่าหลวงอำเภอมะขาม
22150ปัถวีอำเภอมะขาม
22150วังแซ้มอำเภอมะขาม
22150ฉมันอำเภอมะขาม
22150อ่างคีรีอำเภอมะขาม
22160แก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมว
22160ขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมว
22160สามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมว
22160พวาอำเภอแก่งหางแมว
22160เขาวงกตอำเภอแก่งหางแมว
22160นายายอามอำเภอนายายอาม
22160ช้างข้ามอำเภอนายายอาม
22170ทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่
22170รำพันอำเภอท่าใหม่
22170โขมงอำเภอท่าใหม่
22170เขาแก้วอำเภอท่าใหม่
22170วังโตนดอำเภอนายายอาม
22170กระแจะอำเภอนายายอาม
22170สนามไชยอำเภอนายายอาม
22170วังใหม่อำเภอนายายอาม
22180ปะตงอำเภอสอยดาว
22180ทุ่งขนานอำเภอสอยดาว
22180ทับช้างอำเภอสอยดาว
22180ทรายขาวอำเภอสอยดาว
22180สะตอนอำเภอสอยดาว
22190พลิ้วอำเภอแหลมสิงห์
22190คลองน้ำเค็มอำเภอแหลมสิงห์
22190บางสระเก้าอำเภอแหลมสิงห์
22210ชากไทยอำเภอเขาคิชฌกูฏ
22210พลวงอำเภอเขาคิชฌกูฏ
22210ตะเคียนทองอำเภอเขาคิชฌกูฏ
22210คลองพลูอำเภอเขาคิชฌกูฏ
22210จันทเขลมอำเภอเขาคิชฌกูฏ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดจันทบุรี