รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตราด

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตราด ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
23000บางพระอำเภอเมืองตราด
23000หนองเสม็ดอำเภอเมืองตราด
23000หนองโสนอำเภอเมืองตราด
23000หนองคันทรงอำเภอเมืองตราด
23000ห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองตราด
23000อ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราด
23000วังกระแจะอำเภอเมืองตราด
23000ห้วยแร้งอำเภอเมืองตราด
23000เนินทรายอำเภอเมืองตราด
23000ท่าพริกอำเภอเมืองตราด
23000ท่ากุ่มอำเภอเมืองตราด
23000ตะกางอำเภอเมืองตราด
23000ชำรากอำเภอเมืองตราด
23000แหลมกลัดอำเภอเมืองตราด
23000เกาะกูดอำเภอเกาะกูด
23110คลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่
23110ไม้รูดอำเภอคลองใหญ่
23110หาดเล็กอำเภอคลองใหญ่
23120แหลมงอบอำเภอแหลมงอบ
23120น้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบ
23120บางปิดอำเภอแหลมงอบ
23120คลองใหญ่อำเภอแหลมงอบ
23120เกาะหมากอำเภอเกาะกูด
23130เขาสมิงอำเภอเขาสมิง
23130วังตะเคียนอำเภอเขาสมิง
23130ทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิง
23140บ่อพลอยอำเภอบ่อไร่
23140ช้างทูนอำเภอบ่อไร่
23140ด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่
23140หนองบอนอำเภอบ่อไร่
23140นนทรีย์อำเภอบ่อไร่
23150แสนตุ้งอำเภอเขาสมิง
23150ท่าโสมอำเภอเขาสมิง
23150สะตออำเภอเขาสมิง
23150ประณีตอำเภอเขาสมิง
23150เทพนิมิตอำเภอเขาสมิง
23170เกาะช้างอำเภอเกาะช้าง
23170เกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้าง