รหัสไปรษณีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
24000ก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อน
24000คลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อน
24000บางเล่าอำเภอคลองเขื่อน
24000บางโรงอำเภอคลองเขื่อน
24000หน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000ท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บ้านใหม่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000คลองนาอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บางไผ่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000คลองจุกกระเฌออำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บางขวัญอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000วังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000โสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บางกะไหอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000หนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000คลองเปรงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000คลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000คลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000บางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
24000ศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24110บางตลาดอำเภอคลองเขื่อน
24110บางคล้าอำเภอบางคล้า
24110บางสวนอำเภอบางคล้า
24110บางกระเจ็ดอำเภอบางคล้า
24110ปากน้ำอำเภอบางคล้า
24110ท่าทองหลางอำเภอบางคล้า
24110สาวชะโงกอำเภอบางคล้า
24110เสม็ดเหนืออำเภอบางคล้า
24110เสม็ดใต้อำเภอบางคล้า
24110หัวไทรอำเภอบางคล้า
24120เกาะขนุนอำเภอพนมสารคาม
24120บ้านซ่องอำเภอพนมสารคาม
24120พนมสารคามอำเภอพนมสารคาม
24120เมืองเก่าอำเภอพนมสารคาม
24120หนองยาวอำเภอพนมสารคาม
24120ท่าถ่านอำเภอพนมสารคาม
24120หนองแหนอำเภอพนมสารคาม
24120เขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคาม
24120บางคาอำเภอราชสาส์น
24120เมืองใหม่อำเภอราชสาส์น
24120ดงน้อยอำเภอราชสาส์น
24130บางปะกงอำเภอบางปะกง
24130ท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง
24130บางผึ้งอำเภอบางปะกง
24130สองคลองอำเภอบางปะกง
24130หนองจอกอำเภอบางปะกง
24130ท่าข้ามอำเภอบางปะกง
24130เขาดินอำเภอบางปะกง
24140บางซ่อนอำเภอบ้านโพธิ์
24140บางกรูดอำเภอบ้านโพธิ์
24140แหลมประดู่อำเภอบ้านโพธิ์
24140ลาดขวางอำเภอบ้านโพธิ์
24140สนามจันทร์อำเภอบ้านโพธิ์
24140แสนภูดาษอำเภอบ้านโพธิ์
24140สิบเอ็ดศอกอำเภอบ้านโพธิ์
24140บ้านโพธิ์อำเภอบ้านโพธิ์
24140เกาะไร่อำเภอบ้านโพธิ์
24140คลองขุดอำเภอบ้านโพธิ์
24140คลองบ้านโพธิ์อำเภอบ้านโพธิ์
24140คลองประเวศอำเภอบ้านโพธิ์
24140ดอนทรายอำเภอบ้านโพธิ์
24140เทพราชอำเภอบ้านโพธิ์
24140ท่าพลับอำเภอบ้านโพธิ์
24140หนองตีนนกอำเภอบ้านโพธิ์
24140หนองบัวอำเภอบ้านโพธิ์
24150บางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24150บางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24150สิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24150หมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24150โยธะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24150โพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24160คู้ยายหมีอำเภอสนามชัยเขต
24160ท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขต
24160ทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขต
24160ลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขต
24160ท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบ
24160คลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบ
24170บึงน้ำรักษ์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24170ดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24170ดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
24180บางวัวอำเภอบางปะกง
24180บางสมัครอำเภอบางปะกง
24180บางเกลืออำเภอบางปะกง
24180พิมพาอำเภอบางปะกง
24180หอมศีลอำเภอบางปะกง
24190แปลงยาวอำเภอแปลงยาว
24190วังเย็นอำเภอแปลงยาว
24190หัวสำโรงอำเภอแปลงยาว
24190หนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาว

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา


รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ภาคตะวันออก