รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปราจีนบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปราจีนบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
25000หน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000รอบเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000วัดโบสถ์อำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000บางเดชะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000ท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000บางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000ดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000ดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25000โนนห้อมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25110กบินทร์อำเภอกบินทร์บุรี
25110วังดาลอำเภอกบินทร์บุรี
25110นนทรีอำเภอกบินทร์บุรี
25110ย่านรีอำเภอกบินทร์บุรี
25110วังตะเคียนอำเภอกบินทร์บุรี
25110หาดนางแก้วอำเภอกบินทร์บุรี
25110ลาดตะเคียนอำเภอกบินทร์บุรี
25110บ้านนาอำเภอกบินทร์บุรี
25110บ่อทองอำเภอกบินทร์บุรี
25110หนองกี่อำเภอกบินทร์บุรี
25110นาแขมอำเภอกบินทร์บุรี
25110เขาไม้แก้วอำเภอกบินทร์บุรี
25110วังท่าช้างอำเภอกบินทร์บุรี
25130ประจันตคามอำเภอประจันตคาม
25130เกาะลอยอำเภอประจันตคาม
25130บ้านหอยอำเภอประจันตคาม
25130หนองแสงอำเภอประจันตคาม
25130ดงบังอำเภอประจันตคาม
25130คำโตนดอำเภอประจันตคาม
25130บุฝ้ายอำเภอประจันตคาม
25130หนองแก้วอำเภอประจันตคาม
25130โพธิ์งามอำเภอประจันตคาม
25140ศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิ
25140สัมพันธ์อำเภอศรีมหาโพธิ
25140บ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ
25140ท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ
25140บางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธิ
25140ดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพธิ
25140หนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ
25140หัวหว้าอำเภอศรีมหาโพธิ
25140หาดยางอำเภอศรีมหาโพธิ
25140กรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ
25150บ้านสร้างอำเภอบ้านสร้าง
25150บางกระเบาอำเภอบ้านสร้าง
25150บางเตยอำเภอบ้านสร้าง
25150บางยางอำเภอบ้านสร้าง
25150บางแตนอำเภอบ้านสร้าง
25150บางพลวงอำเภอบ้านสร้าง
25150บางปลาร้าอำเภอบ้านสร้าง
25150บางขามอำเภอบ้านสร้าง
25150กระทุ่มแพ้วอำเภอบ้านสร้าง
25190โคกปีบอำเภอศรีมโหสถ
25190โคกไทยอำเภอศรีมโหสถ
25190คู้ลำพันอำเภอศรีมโหสถ
25190ไผ่ชะเลือดอำเภอศรีมโหสถ
25220นาดีอำเภอนาดี
25220สำพันตาอำเภอนาดี
25220สะพานหินอำเภอนาดี
25220ทุ่งโพธิ์อำเภอนาดี
25220แก่งดินสออำเภอนาดี
25220บุพราหมณ์อำเภอนาดี
25230บ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25230โคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25230ไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25230เนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
25240เมืองเก่าอำเภอกบินทร์บุรี

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดปราจีนบุรี


รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ภาคตะวันออก