รหัสไปรษณีย์ อำเภอตะกั่วทุ่ง

รหัสไปรษณีย์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
82130ถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง
82130กระโสมอำเภอตะกั่วทุ่ง
82130กะไหลอำเภอตะกั่วทุ่ง
82130ท่าอยู่อำเภอตะกั่วทุ่ง
82130คลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่ง
82140หล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่ง
82140โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่ง