shopee ส่งของช้ากว่ากําหนด

https://pantip.com/topic/40963028?

shopee Express ส่งของช้ากว่ากำหนดมาก เราไม่รับของได้มั้ย? - Pantip

อย่างไรแล้ว หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อเข้ามาที่ Call Center 02-017-8399 หรือ Email : help@support.shopee.co.th เพื่อ .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/10615

เข้าใจระยะเวลาที่ต้องจัดส่งสำหรับร้านค้า | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

สำหรับสินค้าพรีออเดอร์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาจัดเตรียมพัสดุนานกว่าปกติ ร้านค้าสามารถกำหนดเวลาจัดเตรียมพัสดุตั้งแต่ 7-30 วัน เนื่องจากกรณีที่สินค้านั้นเป็น .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/2060

การจัดส่งสินค้าล่าช้าและการจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ - shopee Seller

จัดเตรียมการจัดส่งคำสั่งซื้อ; นำส่งหรือนัดรับพัสดุกับบริษัทขนส่งที่ท่านเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากไม่ดำเนินการภายใน 2 วัน .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/10701

อัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้า (Late Shipment Rate) | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

ระบบจะคำนวณอัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้า เมื่อร้านค้ามีจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ 2 ออเดอร์ หากมีคำสั่งซื้อน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้. ข้อมูลในหน้านี้มี .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/398

อัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้า คืออะไร? | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

หากร้านค้ามีออเดอร์ที่ทำการจัดส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด ร้านค้าจะได้รับคะแนนความประพฤติรวมไปถึงอาจจะถูกตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ จนถึงร้านค้าถูก .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/3410

การันตีโดย shopee | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

หากผู้ขายไม่ได้ตั้งสินค้าเป็นประเภทจัดส่งช้ากว่าปกติ (Pre order) ระยะเวลาเตรียมพัสดุมาตรฐานที่ shopee กำหนดไว้ คือให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าภายใน 2 วัน จะนับวันที่ .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/1721

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าของร้านค้า | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

สำหรับสินค้าพรีออเดอร์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาจัดเตรียมพัสดุนานกว่าปกติ ร้านค้าสามารถกำหนดเวลาจัดเตรียมพัสดุตั้งแต่ 7-30 วัน เนื่องจากกรณีที่ .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/12901

หลีกเลี่ยงการจัดส่งสินค้าล่าช้าและการจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ - shopee Seller

นำส่งหรือนัดรับพัสดุกับบริษัทขนส่งที่ท่านเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากไม่ดำเนินการภายใน 2 วัน หลังจากวันที่ต้องจัดส่ง คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ). การ .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/3863

การขนส่งที่รองรับโดยช้อปปี้และค่าจัดส่งสินค้า - shopee Seller

การขนส่งแบบไปรษณีย์ไทยที่รองรับโดยช้อปปี้ ร้านค้าจำเป็นต้องพรินต์ใบปะหน้าจาก Seller Center และไปส่งสินค้าที่สาขาไปรษณีย์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น (โปรดตรวจสอบจุด .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/13041

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งมอบพัสดุให้กับบริษัทขนส่ง - shopee Seller

ซึ่งหากการนัดรับสินค้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด (หรือมีการตกหล่นของพัสดุที่นัดรับ) อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าและตามมาด้วยการยกเลิกคำสั่งซื้อในที่สุด .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/15896

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับนโยบายการจัดการคำสั่งซื้อ | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

LSR คืออะไร ? LSR (Late Shipment Rate) คืออัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้า ซึ่งคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งล่าช้าเกินกว่าวันที่ต้องจัดส่ง (DTS) .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/12053

การจัดส่งคำสั่งซื้อแรกของร้านค้า | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

ประโยชน์ของการจัดส่งสินค้าแบบจัดส่งที่สาขา Drop Off ... Centre หรือแอปพลิเคชัน shopee หลังจากนั้นพนักงานขนส่งจะเข้ามารับตามกำหนดและจัดส่งให้กับผู้ซื้อต่อไป...
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/8520

การตั้งค่าจำนวนสินค้าสูงสุดที่ซื้อได้ | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

ผู้ซื้อจะสามารถซื้อสินค้าได้ตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดต่อคำสั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น ร้านค้ากำหนดให้สินค้า A ซื้อได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ต่อคำสั่งซื้อ) .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/14901

บริการ “การรับพัสดุด้วยตนเอง” (shopee Xpress Self-Collection)

ส่งมอบพัสดุให้กับบริษัทขนส่ง โดยผู้ขายสามารถเลือกส่งพัสดุที่จุดให้บริการ (drop-off) หรือบริการเข้ารับพัสดุ (pickup) ... ขนาดพัสดุเกินกว่าที่กำหนด .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/15180

เครื่องหมายร้านค้าจัดส่งไว | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

ร้านค้าที่จัดส่งสินค้าไวครบตามเงื่อนไขที่ shopee กำหนดไว้ ... โดยร้านค้าต้องมีประวัติการส่งมอบพัสดุให้กับบริษัทขนส่งโดยเฉลี่ยเท่ากับหรือน้อยกว่า 2 วัน .....
รายละเอียด

https://help.shopee.co.th/portal/webform/f3a096ad6fb14cfe8d22bb88569924e7

Seller-Solution : ต้องการนัดรับขนส่งใหม่ (Re-arrange pick up) - Help shopee

*การตัดรอบ หมายความว่า หากคุณกรอกและส่งแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด ... อาจมีการเข้ารับสินค้าช้ากว่าวันที่นัดรับสินค้า 3-5 วันทำการ .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/7256

อัตราค่าจัดส่งธรรมดาในประเทศ (Standard Delivery) ต่อ 1 กล่องพัสดุ - shopee Seller

ช่องทางการขนส่งแบบ Standard Delivery เป็นหนึง่ในช่องทางบนช้อปปี้ (shopee) เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/7057

การจัดการออเดอร์ | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

ท่านสามารถปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดเตรียมพัสดุ ทำการจัดส่งสินค้าภายในเวลาที่กำหนด และตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านจัดการคำสั่งซื้อได้อย่างมี .....
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/11564

การคืนเงินคืนสินค้าสำหรับร้านค้าทั่วไป | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

มีการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับร้านค้าและร้านค้าต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง shopee เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว หรือ; กฏหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน...
รายละเอียด

https://spx.co.th/downloads/resource/terms_of_service_policy_th.pdf

[PDF] เงื่อนไขการให้บริการ shopee Express 1. บทนํา 1.1 ขอต้อนรับ

ของคุณแล้วหรือยัง หรือคุณไม่เข้าใจข้อกําหนดในข้อ 1.6 นี้ โปรดอย่าเปิดบัญชีกับเราจนกว่าคุณจะได้ขอ ... มอบพัสดุเพื่อการจัดส่งโดยบริการของ shopee Express .....
รายละเอียด

https://facebook.com/kerryexpressthailand/posts/2161671023885379

แจ้งส่งของล่าช้าเนื่องจากเทศกาล... - Kerry Express Thailand - Facebook

สินค้าถึงปลายทางไม่ทันตามกำหนด (สำหรับพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป) 2. บริการโอนเงินคืน COD อาจล่าช้ากว่าปกติ..
รายละเอียด

https://seller.shopee.co.th/edu/article/1194

สถานะการจัดส่งไม่อัปเดต | ศูนย์เรียนรู้ผู้ขาย shopee Thailand

วันที่ส่งของออกไป. หลักฐานการส่งสินค้าจากขนส่ง. สำหรับการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย. Thaipost-EMS .....
รายละเอียด

https://www.blognone.com/node/120326

ทำไม shopee ถึงบังคับให้ใช้ shopee express เหรอครับ - Blognone

ร้านค้าบอกได้เงินช้า และถูกรีฟันด์เยอะมาก ลำบากสุดๆ เพราะแพคของ + ... โดนระบบกึ่งบังคับ เมื่อก่อนหนักกว่านี้ shopee อยากดันส่งขนไหนก็บังคับ .....
รายละเอียด

https://cdngarenanow-a.akamaihd.net/shopee/seller/seller_cms/29cb333ddc2f92041342fc9d26b49f7b/EDH-LSR .pdf

[PDF] อัตราการจัดส่งล่าช้า - Akamaihd.net

shopee Seller Education : 1 ... A: มีอัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้า ... ออเดอร์ที่จัดส่งล่าช้าเกินกว่าที่ก าหนด ผู้ขายจะได้รับคะแนนความประพฤติ1 คะแนน...
รายละเอียด

https://hilight.kapook.com/view/210109

สรุปดราม่า #shopeeไม่ต้องสาระแน รวมสาเหตุลูกค้าฉุนหนัก อย่ามาคิดแทนคนซื้อ

ลูกค้าช้อปออนไลน์เดือด ติดแฮชแท็ก shopee ไม่ต้องสาระแน ทะยานอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ ฉุนไม่ให้เลือกบริษัทส่งสินค้าเอง ทำได้ของช้า ซ้ำค่าส่ง .....
รายละเอียด

https://twitter.com/shopeeth/status/1348132102366056455

shopee Thailand on Twitter: "@mesomedayone อย่างไรแล้ว หากได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนขนส่งเข้ามา ...

ส่งของshoppee คือช้ามาก เราอยู่กทม คนส่งก็กทม แต่4วันได้ ... ให้มีตัวเลือกขนส่งหน่อยเถอะจ้าของที่สั่งมันกำหนดส่งวันนี้แต่เราดูแล้วไม่ส่งมาถึงวันนี้อ่ะน่าจะ .....
รายละเอียด

https://www.mycloudfulfillment.com/shopee-standard-delivery/

shopee ปรับระบบขนส่ง (Standard Delivery) ผู้ซื้อ-ผู้ขายเลือกไม่ได้เลยหรอ? - MyCloudFulfillment

สังเกตกันไหมคะ โค้ดส่งฟรี ก็ไม่ฟรีจริง ๆ แถมยังน้อยลงอีก เพราะบน shopee ... ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น เนื่องจากไม่อยากได้ขนส่งที่กำหนด...
รายละเอียด

https://shopeepay.co.th/terms

ข้อกำหนดและเงื่อนไข | shopeePay Thailand

คุณอาจดำเนินการให้ธนาคารของคุณอนุญาตให้แพลตฟอร์มโอนเงินไปยัง และ/หรือจากบัญชีธนาคารที่คุณกำหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือคุณในการนี้จะมีการให้คำแนะนำทีละขั้นตอนและคำ .....
รายละเอียด