รหัสไปรษณีย์ 85130 บางแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 85130 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1บางแก้วน้อย85130
2บางแก้วใหญ่85130
3ทุ่งตาพล85130
4เขาฝาชี85130
5พรุตาโรย85130