รหัสไปรษณีย์ 85130 ละอุ่นเหนือ

รหัสไปรษณีย์ 85130 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1นายาว85130
2บางญวน85130
3บางสันโต้ง85130
4วังลุ่ม85130
5ปากแพรก85130