รหัสไปรษณีย์ 85120 นาคา

รหัสไปรษณีย์ 85120 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1บางมัน85120
2นาพรุ85120
3บางกล้วยนอก85120
4ควนไทรงาม85120
5ฝ่ายท่า85120
6แหลมนาว85120
7ไร่ใน85120
8ทุ่งถั่ว85120