รหัสไปรษณีย์ 85120 บ้านนา

รหัสไปรษณีย์ 85120 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1นา85120
2กลาง85120
3ทองหลาง85120
4แพรกซ้าย85120
5แพรกขวา85120
6นาเดิม85120
7ทองหลางล่าง85120
8ทรัพย์สมบูรณ์85120