รหัสไปรษณีย์ 85120 ม่วงกลวง

รหัสไปรษณีย์ 85120 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ม่วงกลวง85120
2บางเบน85120
3สำนัก85120
4อ่าวเคย85120