รหัสไปรษณีย์ 85110 น้ำจืดน้อย

รหัสไปรษณีย์ 85110 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1น้ำจืดน้อย85110
2น้ำจืดน้อย85110
3น้ำจืดน้อย85110
4ตรอกปรือ85110
5น้ำแดงนอก85110
6น้ำแดงใน85110