รหัสไปรษณีย์ 85110 น้ำจืด

รหัสไปรษณีย์ 85110 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ปลายคลอง85110
2น้ำจืด85110
3หัวถนน85110
4ดอนตำเสา85110
5ดอนกลาง85110
6บางกุ้ง85110
7บางหมีเหนือ85110
8บกกราย85110
9หินใหญ่85110